Search
  • Mali od Kamare

TT-m57 Tetejac

Updated: Mar 27, 2020

“TT-kup, Dani Grmljavine”, turnir je u zajedničkoj organizaciji Hrvatskog časničkog zbora grada Rijeke i streljačkog kluba GSK, Rijeka.


Na ovom lokalnom natjecanju koriste se TT pištolji isključivo u kalibru 7.62x25 (7,62 mm TT), koji se na turniru obično pojavljuju u nekom od osnovna dva modela: Ruski original TT-33, kao i ExYu verzija (klon) u modelu M57.


Dok su po preciznosti slični, prema vanjskim obilježjima nešto se razlikuju. Evo par riječi o tome.


Ruski TT-33


Karakteristike:

- Dužina: 194 mm

- Masa: 854 gr

- Visina: 134 mm

- Brzina: 420 m/sek.

- Kalibar: 7,62x25 TT

- Dužina cijevi: 116 mm

- Kapacitet spremnika: 8 metaka

- Ciljnik: Čelični ciljnik


Kratka drška i kapacitet spremnika 8 komada streljiva, ima vrlo grube zareze na prihvatu navlake, vodilica opruge je kratka, jednodjeljna i bez ugrađenog zgloba.


Ex-Yu, TT, oznake ”M57”


Karakteristike:

- Dužina: 200 mm

- Masa: 869 gr

- Visina: 130 mm

- Streljivo: 7,62x25 TT

- Dužina cijevi: 116 mm

- Broj žljebova: 4

- Kapacitet spremnika: 9 metaka

- Ciljnik: Čelični ciljnik


U vojno-policijskom modelu u narodu je još poznat kao “Tetka”, “Teteljuga”, ili “Tetejac”, jedan od najčešće korištenih pištolja u domovinskom ratu, međutim kalibra je neadekvatnog za modernu službenu upotrebu, i zastarjele je koncepcije pa se u službene policijske i vojne svrhe više se ne koristi.

Danas mu je funckija lov, kolekcionarstvo i, naravno, streljaštvo.


Ex-Yu, M57 ima dužu dršku od ruskog modela, i duži spremnik kapaciteta povećan na 9 metaka, fine blago ukošene zareze na prihvatu navlake, te vodilicu opruge produženu u dva dijela koji su spojeni fiksnim zglobom. Proizvodio se za tadašnju vojsku i policiju, ali i za izvoz i civilno tržište, pa i kod ovih modela postoje i neke razlike, koje će vlasnike, kolekcionare ili entuzijaste možda zanimati.


Vojno-policijski modeli M57, opis: ima oznake: Grb sa 5 baklji (modeli od 1964 do 1971) ili sa 6 baklji (modeli od 1972 do 1982). Grb je urezan na gornjoj strani navlake. Na plastičnoj drški ima zvijezdu sa slovima “FNRJ” (do 1972) ili “SFRJ” (Od 1973) u ovisnosti o godištu proizvodnje. Osim tog, ima i alkicu s donje strane na pripadajućim spremnicima. Nema vanjsku kočnicu, a oznaka kalibra je s lijeve strane navlake “7.62 mm M57”.


Civilne varijante modela M57 za izvoz ili civilno tržište imaju natpis “Zavodi Crvena Zastava” ili ”Zastava made in Yugoslavia” lijevo na navlaci, a oznaku kalibra “7.62 mm M57” na desnoj strani navlake.

Nemaju utisnut grb na gornjoj strani navlake.

U većini slučajeva imaju kočnicu, pogotovu modeli za izvoz. Pripadajući spremnik streljiva je bez alkice.


Civilni modeli na plastičnoj drški umjesto zvjezde sa natpisom FNRJ ili SFRJ imaju logo proizvođača u okruglastu stiliziranom natpisu “CZ”.


Ruski original TT - 33, kao i ex-yugo verzija M-57, s povlačenjem iz službene upotrebe sigurno odlaze u povijest, a danas u privatnom vlasništvu su registrirani su kao lovački ili športski pištolji, ili pak kolekcionarski primjerci.


“Tetejac” nije baš streljačko-precizan pištolj, ali za službenu svrhu svog perioda, kao i rusku ratnu proizvodnju u drugom svjetskom ratu, u Tuli, sasvim zadovoljava.


Mnogi vlasnici znaju opremati ove pištolje sa plinskom kočnicom, i ergonomskim gumenim drškama (s dabrovim repom) koje se znaju naći na lokalnom tržištu, poboljšavajući tako ergonomiju, i performanse.


Dok se u klasičnom streljaštvu rezultat s boljim pištoljima 9 mm kreće od 175 krugova na više za konkurenciju u medalji, na TT kupu rezultat od 140 krugova na gore, već je vrlo konkurentan.


“TT Kup, dani grmljavine”, memorijalni turnir ovom starom pištolju, prilika je da jednom godišnje izađu iz sefova na svjetlo dana i propušu svoje cijevi.

Pojedine slike izvor : Web


Mali od Kamare

986 views0 comments

Recent Posts

See All