Search
  • Mali od Kamare

Korona virus

Pridržavajte se uputa i pravila stožera, ne ugrožavajte sebe niti druge. Zajedno možemo zaustaviti širenje koronavirusa.


Sve što morate napraviti je ostati kod kuće. 

Mali od Kamare

40 views0 comments

Recent Posts

See All