Search
 • Mali od Kamare

Crni Barut 2.dio

Updated: Jan 5

PRAKTIČNI DIO U TEORIJI


- UVOD

- PRAVILA SIGURNOSTI

- PUNJENJE JEDNOMETNIH ORUŽJA NA CRNI BARUT

- PUNJENJE PERKUSIONOG REVOLVERA NA CRNI BARUT

- OPREMA ZA GAĐANJE NA CRNI BARUT

- ČIŠĆENJE TOKOM GAĐANJA

- ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- ZAKLJUČAK


Gibbs 1865 Long Range percussion rifle (Davide Pedersoli) – osvojeno MLAIC svjetsko prvenstvo 2007, u dalekometnim disciplinama crnog baruta, Južno Afrička Republika


UVOD

Colt Army 1860 cal .44 (Pietta)


Iz prethodnog članka, zainteresirali smo se za oružje na crni barut. Specifičnost je da se puni nejedinstvenim nabojem, koji se sastoji od barutnog punjenja, kugle, podmaza i eventualno još dodatnih elemenata poput filca, ili kukuruzne krupice (palente).


Postavlja se pitanje, kako to oružje napuniti, koje su mjere sigurnosti i specifičnosti ovog oružja? Na ovo pitanje probat ćemo odgovoriti u narednom tekstu.


PRAVILA SIGURNOSTI

Komplet opreme za streljanu


(izvor pravila sigurnosti, pravila od 1 – 22, stranica 11-19, te stranica 34-35 prema uputama proizvođača: Davide Pedersoli ; “Muzzle loading guns owners manual”, PDF, 06/10/2016 – isključivo informativni slobodni prijevod u skraćenoj verziji)


 1. Oružje na crni barut puni se isključivo crnim barutom. Barut se čuva u elektro-antistatičkoj ambalaži.

 2. Crni barut i perkusione kapisle, drže se odvojeno jedno od drugog.

 3. Perkusione kapisle osjetljive su na statički elektricitet, vrućinu, plamen i udarce. Ne smiju se držati u staklenim posudama. Skladištiti u originalnoj tvorničkoj ambalaži.

 4. Tokom punjenja, gađanja ili rukovanja crnim barutom pušenje je strogo zabranjeno.

 5. Gledaoci moraju stajati iza strijelca na sigurnoj udaljenosti.

 6. Ne okidati perkusiono oružje na prazno, da udarač udari na perkusioni piston jer može doći do oštećenja. Također kod oružja na kremen, nikad vršiti opaljenje bez kremena na udaraču.

 7. Crni barut ostavlja jake naslage (čađ , garež, sumporne soli – korozivno), strijelcima se preporuča temeljito čistiti metalne dijelove i cijev nakon gađanja.

 8. Koristiti iskljušivo ne-sintetičke krpice (patches) kod punjenja kugli.

 9. Zaštita očiju zaštitnim naočalama je obavezna, radi dima, iskri, dijelova košuljice perkusione kapisle.

 10. Obavezna je zaštita sluha (antifoni, čepići za uši)

 11. Ne pucati u vodu, ravnu ili tvrdu površinu.

 12. Provjeriti prije punjenja da je cijev čista od bilo kakvih obstrukcija (Voda, blato, snijeg…)

 13. Ukoliko ne dođe do ispaljenja postupiti sa izuzetnom pažnjom. Oružje držati usmjereno u sigurnom smjeru prema meti. Sačekati barem jednu minutu prije nego se promijeni perkusiona kapisla. Imati na umu da nakon slučajnog neopaljenja iskra može tinjati još neko vrijeme, i oružje može ispaliti u bilo kojem trenutku.

 14. Provjerite da je oružje spremno za pucanje, prije nego stisnete okidač.

 15. Ne puniti oružje iz roga ili lijevka direktnim sipanjem u cijev, već samo iz pripremljenih izmjerenih punjenja u epruvetama. Uvijek postoji rizik da u cijevi još uvijek tinjanju poluizgorjele čestice prethodnog barutnog punjenja i sipanjem iz roga može se zapaliti barut u rogu s katastrofalnim posljedicama

 16. Nikad ne ispaljivati kuglu koja nije potpuno utisnuta na barutno punjenje. Ukoliko se između barutnog punjenja i kugle pojavi zračni prostor, može doći do povišenih tlakova, oštećenja oružja i ozljede korisnika. Ukoliko kugla ne sjedne na barutno punjenje jer je nabijenjem kroz cijev zaglavila na naslagama i prljavštini, mora se izvući specijalnim alatom – izvlakačem kugle, navojnog vrha (poput vadičepa).

 17. Prije punjenja obavezno je provjeriti da je oružje prazno, da bi se izbjeglo trpati dvije kugle/dva punjenja jedno iza drugog. Ovo se provjerava šipkom za nabijanje, koja je označena na mjeru, kad je gurnuta do kraja na praznu cijev.

18. Oružje čuvati, držati, i transportirati prazno.

19. Ne konzumirati alkohol prije ili tokom gađanja.

20. Svaku nejasnoću oko pravilnog korištenja oružja, razjasniti sa kompetentnom osobom.

21. Kod kupnje ili prodaje oružja, obavezno uz knjižicu instrukcija proizvođača.

22. Budite uvijek siguran korisnik oružja i sportski strijelac.


PUNJENJE JEDNOMETNIH ORUŽJA NA CRNI BARUT


Prije svakog rukovanja oružjem provjeriti da je oružje prazno. (točka 17.) Za oružja s ubrzicom provjeriti upute proizvođača.


PUNJENJE: JEDNOMETNO ORUŽJE NA PERKUSIONU KAPISLU

Mang In Graz Percussion cal 44 (Davide Pedersoli)


Postaviti udarač na prvi zub.


CIjev prije punjenja mora biti očišćena od masnoća i naslaga, provlačenjem krpica, dok ne izađu suhe.


Dok je oružje prazno, stavlja se perkusiona kapisla na piston, zapinje se udarač na drugi zub, i vrši se opaljenje kapisle. Na ovaj način potpunu se osuši i propuše cijev i piston, a preporuka je da se ovo može ponoviti 2-3 puta.


Oružje okrenuti vertiklalno, udarač se postaviti na opušten položaj na pistonu, a mjera crnog baruta se može nasuti u cijev iz pripremljene epruvete. (točka 15.)


Oružje se lagano protrese rukom uz mehanizam, da bi se osiguralo da se barutno punjenje skupilo na dnu cijevi.


Stavlja se krpica (patch) na vrh cijevi, a kugla se pritisne palcem preko krpice na usta cijevi. Da bi se kugla utisnula u cijev preporuka je korisiti kratku polugu, za prvi dio nabijanja. A nakon tog se nabija dužom polugoma do kraja. (posebni alati)


Kugla se sabije na barutno punjenje, čvrstim ali umjerinim sabijanjem, na način da ne ostane zraka između kugle I baruta (točka 17.)


Oružje se sad postavlja u siguran smjer, a udarač postavlja na prvi zub, te se postavlja perkusiona kapisla na piston. Oružje je time spremno i napunjeno.


Nakon ispaljivanja postaviti polugu za nabijanje u cijev, i sačekati jednu minutu prije punjenja slijedećeg naboja, ovo će dati vremena eventualno tinjajućim česticama da izgore do kraja.


Ukoliko ne dođe do ispaljenja postupiti sa izuzetnom pažnjom. Oružje držati usmjereno u sigurnom smjeru prema meti. Sačekati barem jednu minutu prije nego se promijeni perkusiona kapisla. Imati na umu da nakon slučajnog neopaljenja iskra može tinjati još neko vrijeme, i oružje može ispaliti u bilo kojem trenutku. Zatim, promjeniti kapislu i gađati. Ukoliko opet ne dođe do opaljenja, u piston kapisle može se sipati malo crnog baruta pomoću kapislatora, zatim kapisla, te ponoviti ispaljenje. Ako opet ne dođe do ispaljenja, oružje se mora isprazniti, koristeći izvlakač kugli. Prethodno se mora skinuti kapisla sa pistona, i udarač staviti na sigurnu poziciju. Iz bočice za očne kapi, ili šprice kroz piston injektirati vodu i smočiti barut u cijevi. Na taj način barutno punjenje će se deaktivirati. Ovo se ponovi 3-5 puta, i čeka se do 30 minuta da se barut potpuno zasiti vodom.


Izvlakač kugle zavida se zatim na šipku za nabijanje, i uvlači u cijev da se izvuče zrno. Nakon izvlačenja kugle odstraniti barut.


PUNJENJE: JEDNOMETNO ORUŽJE NA KREMEN

Kentucky flintlock pistol (Davide Pedersoli)


Primjenjuju se ista pravila nabijanja kugle kao kod punjenja jednometnih oružja na perkusionu kapislu.


Postaviti kremen u čeljust udarača između dva listića olova. (materijal između čeljusti i kremena mora biti negorući!, op. prev)


Oružje se okreće u sigurnom smjeru, stavlja se mala količina crnog baruta fine granulacije u pripalnu lađicu , za što može poslužiti fini dozator za ovu namjenu, zatim poklopcem pripalne lađice (engl. Frizzen) zatvaramo pripalni barut. Ovim postupkom oružje je nabijeno.


Udarač se postavlja na drugi zub. Ovim postupkom oružje je spremno za ispaljivanje.


Kad se pritisne otponac, udarač će se pokrenuti naprijed i dolje preko poklopca pripalne lađice. Rub kremena kad udari u poklopac izbacit će iskru, te incirati paljenje inicijalnog baruta u pripalnoj lađici, a ovo će upaliti glavno barutno punjenje u cijevi.


Nakon ispaljivanja postaviti polugu za nabijanje u cijev, i sačekati jednu minutu prije punjenja slijedećeg naboja, ovo će dati vremena eventualno tinjajućim česticama da izgore do kraja.


Ukoliko ne dođe do ispaljenja postupiti sa izuzetnom pažnjom. Oružje držati usmjereno u sigurnom smjeru prema meti. Sačekati barem jednu minutu prije nego se promijeni pripalni barut. Imati na umu da nakon slučajnog neopaljenja iskra može tinjati još neko vrijeme, i oružje može ispaliti u bilo kojem trenutku. Zatim, promjeniti pripalni barut, i ponoviti. Ako opet ne dođe do ispaljenja, oružje se mora isprazniti, koristeći izvlakač kugli. Iz bočice za očne kapi, ili šprice kroz pripalni kanal injektirati vodu i smočiti barut u cijevi. Na taj način barutno punjenje će se deaktivirati. Ovo se ponovi 3-5 puta, i čeka se do 30 minuta da se barut potpuno zasiti vodom.


Izvlakač kugle zavida se zatim na šipku za nabijanje, i uvlači u cijev da se izvuče zrno. Nakon izvlačenja kugle, odstraniti barut.


PUNJENJE: PERKUSIONI REVOLVER

1848 Colt Dragoon cal 44 (Uberti)


Vrijede prethodna sigurnosna pravila punjenja za jednometno oružje.


Kod perkusionog revolvera, izvršiti opaljenje kapisle na svim praznim cilindrima u bubnju, radi sušenja i pročićavanja prohodnosti pistona i komore bubnja . (op. prev)


Revolver se drži uspravno, a udarač na prvom zubu, što će omogućiti rotaciju bubnja. Barutna punjenja se prethodno pripreme prema uputama iz tablice proizvođača u epruvete. Barutno punjenje stavlja se u cilindar bubnja.


S cijevi u ispravnom položaju, preko baruta stavlja se čep (wads) od filca. A na ušće cilindra postavlja se kugla. (opcionalno umjesto čepa od filca, moguće je koristiti mjeru kukuruzne krpice. Op. prev)


Bubanj s postavljenom kuglom na ustima komore se rotira do položaja ispod poluge za nabijanje, te se pomoću poluge kugla sabija u ležište do kraja umjerenim pritiskom. Kugla mora biti za mrvicu ispod vanjskog ruba komore bubnja. Postupak punjenja se ponavlja za preostale komore na bubnju. (uobičajena praksa je ostaviti jednu komoru bubnja praznu, na koju će se kasnije opustiti udarač, radi prevencije slučajnog opaljenja, op. prev.)


Napunjene komore cilindra, hermetički se zavaraju podmazom, koji mora biti prirodnog porijekla. Ovo je sigurnosna mjera radi prevencije slučajnog paljenja susjednih komora, a kasnije i pomaže kod čišćenja.


Nakon stavljanja podmaza na sve napunjene komore bubnja, cijev se okreće prema dolje, revolver usmjerava u sigurnom smjeru, te se stavljaju perkusione kapisle na pistone za svaku nabijenu komoru bubnja. Ako je potrebno, kapisle se mogu lagano utisnuti prstom prije postavljanja da čvršće sjednu na piston. Na ovaj način će se izbjeći eventualno ispadanje ostalih kapisli kod prvih hitaca, boljim prijanjanjem.


(Kraj slobodnog prijevoda, navedenog teksta.)


Treba reći da podmaz za kugle mora biti prirodnog porijekla (nikako ne mazivo naftnih derivata) a može se kupiti indutrijsko pakovanje u dućanu, ili on-line, odnosno može se napraviti u kućnoj radinosti od mješavine loja i pčelinjeg voska.


Specifični rizik jednometnog oružja koje se puni sprijeda, je ljudska priroda:


Zapravo, ne postoji aktivni crnobarutaš koji barem jednom u životu nije napunio kuglu, u cijev bez baruta! :-)


Takvo oružje, pucati ne može, a izbijanje kugle ovisi o tipu oružja, odnosno pomoću alata izvlakača kugle za ovu namjenu. Može se desiti! Potrebno je izbjeći!


Specifični rizici kod perkusionog oružja, je također ljudska priroda:


Slično jednometnim oružjima, također se nepažnjom može napuniti kugla, u komoru revolvera bez baruta. :-)


Ups! Mnogima se to desilo!


Pražnjenje suhe kugle je mukotrpno, a najlakše izvesti rastavljanjem revolvera, skidanjem bubnja, demontažom pistona za kapislu sa stražnje strane bubnja, te konačno izbijanje kugle adekvatnim alatom-izbijačem (zapravo manji odvijač) koji prolazi kroz rupu. Ovo treba raditi na obazriv način da se ne ošteti navoj.


Drugi specifični rizik kod korištenja revolvera je tzv “Chain fire”, odnosno lančano paljenje susjednih komora u bubnju ako iskra iz prvog bubnja nađe put do punjenja u susjednom cilindru.


Može se desiti u teoriji (ali i u youtube praksi :-) )


Da bi se ovo izbjeglo, prevencija je dvojaka i praktički 100% sigurna.


1) Dizajn oružja: Kojim se ističe genijalnost konstruktora oružja gospodina Samuela Colta (1814 – 1862)! Oblikom prednjeg dijela okvira revolvera ispred bubnja omogućeno je da kugle iz susjednih komora cilindra ako su slučajno ispaljene - kliznu preko prednjeg dijela okvira, i na taj način izbjegnu eksploziju u bubnju ili ozlijeđivanje korisnika.


2) Drugi dio prevencije pojave chain fire je preporučeni način punjenja: odnosno preko barutnog punjenja u svakoj komori, stavlja se “tampon zona” u obliku kukuruzne krupice ili filcanog čepa koji prevenira dolazak neželjene iskre u bubanj – preko loše nabijene kugle, odnosno drugi dio prevencije je postavljanje podmaza preko usta komora napunjenog

bubnja s prednje strane. Masni podmaz, ne dozvoljava neželjenoj iskri da aktivira hermetički zaštićeno punjenje u komori.


Konačno, izvođenje gađanja u praksi je iz jedne ruke, tako da se prsti druge ruke ne nalaze ispred bubnja perkusionog revolvera.


Kod produženih modela revolvera u dimenzijama puške s kundakom, na ovo valja pripaziti. Uzmimo za primjer model Remington Black Powder carbine, 44 cal, s kundakom i cijevi od 18 incha, što je zapravo karabin revolverskog tipa, gdje zbog navedenog razloga nije preporučeno ciljati pridržavanjem lijevom rukom ispred bubnja, već samo ispred okidača.

1858 Remington New Army Carbine 44


OPREMA ZA GAĐANJE CRNIM BARUTOM:


Crni Barut.


Kupuje se u ovlaštenoj trgovini, uz predočenje potvrde o registraciji oružja C kategorije.


Mješavina je tri osnovne substance salitre, crnog ugljena i sumpora o točno određenom omjeru. Ono što određuje uporabu crnog baruta jest njegova granulacija. Granulacija, odnosno veličina čestica određuje njegovu brzinu izgaranja, a samim time primjenu prema tipu oružja.


Što su čestice crnog baruta sitnije, njihova površina je veća a izgaranje brže. Osnovna smjernica je brzo izgaranje potrebno je za kratke cijevi (odnosno cijevi manjeg volumena), a sporije izgaranje za duže cijevi (odnosno cijevi većeg volumena).


Nomenklatura granulacije crnog baruta se definira kako slijedi:


FG – vrlo krupna granulacija zrna koja se koristi za topove, muskete ili puške kalibra većeg od 0.75 incha, odnosno sačmarice većeg kalibra od 10 GA.


FFG (ili 2FG) – srednja granulacija zrna, za puške u kalibru 0.50 do 0.75 incha, odnosno sačmarice kalibra 20 do 12 GA, te pištolje kalibra većeg od 0.50 incha


FFFG (ili 3FG) – sitna granulacija zrna za kratko i dugo oružje kalibra cijevi manjeg od 0.50 incha.


FFFFG (ili 4FG) – najfinija granulacija zrna, upotreba isključivo limitirana kao zapaljujuća tvar kod oružja na kremen. Međutim, kao supstitucija ovom može se koristiti i crni barut granulacije FFFG (3FG)


Perkusione kapisle:

Za perkusiono oružje (Percussion caps). Kupuju se u ovlaštenoj trgovini, uz predočenje potvrde o registraciji oružja C kategorije.


Podmaz:

Ovo je mazivo za zrna, koje mora biti prirodnog porijekla. (ne koristiti maziva naftnih derivata!) Može se nabaviti u trgovinama, naručiti on-line, a može se napraviti i u kućnoj radinosti od mješavine loja i pčelinjeg voska.


Krpice za punjenje (patches):

Kod nekih oružja kugla se nabija sprijeda, omotana u krpice. Ukoliko je oružje takvog tipa, krpice su potrebne. Moraju biti od prirodniog materijala, pamuk, i specificrane debljine. Specijalne krpice se mogu nabaviti u trgovinama s opremom, ili naručiti on-line.


Palenta – kukuruzna krupica.


U nekim oružjima, a to su uglavnom perkusioni revolveri, kukuruzna krupica se stavlja kao čep između barutnog punjenja i olovne kugle. Kod drugih oružja razlog je bolje nasjedanje kugle, na punjenje i eliminacija praznog prostora u cijevi.


Filcani čepovi (wads)

Wads, čepovi


U nekim oružjima poput perkusionih revolvera, jednometnih kubura, itd - filcani čep se stavlja između barutnog punjenja i kugle. (umjesto kukuruzne krupice). Filc, kao i podmaz, mora biti prirodnog porijekla, nikako ne sintetičkog.


Rog, barutni spremnik, i metalni mjerni lijevak:

Tzv “Rog” je obično mesingani spremnik za crni barut. (u popularnoj kulturi i filmovima obično predstavljen kao životinjski rog, s kojega se oružje puni preko usta cijevi)


S gornje strane na njega se dodaje baždareni mjerni lijevak konusnog oblika, na navoj. Mjere lijevka su izražene u grainima, (težinske) ali način mjerenja je na volumen, a lijevci su baždirani. Mjerni lijevci se rade u raznim mjerama, i strijelcu koji se bavi gađanjem na crni barut, poželjno je da ima širi izbor mjernih lijevaka, raznih volumena, ili gramaža. Ostali nazivi ovog alata su “barutni rog”, ili “kruška za barut”


Plastični dozatori (epruvete):

Ovo su male plastične bočice sa hermetičkim brtvljenjem na čep u koje se tokom pripreme spreme precizno izmjerene doze baruta, tako da na streljani nije potreba sipati barut iz mesinganog roga direktno u oružje. Ovaj postupak je sigirniji i štedi vrijeme na liniji.


Olovne kugle, konusna zrna.

Dakle, olovne kugle, zrna ili projektili za ispaljivanje. Mogu se kupiti gotovi u odgovarajucem kalibru, ili se mogu lijevati u kućnoj radinosti.


Kalupi za olovna zrna

Za kućne majstore, pogledati malo LEE Precision kalupe.


Naravno, za izbor potrebnog kalupa potrebno je poznavati vlastito oružje, kalibar i upute proizvođača.


Dok je kod izbora kalupa za kugle izbor prilično jednostavan na na jednu ili najviše dva tipa kugli, izbor kalupa za različita zrna konusnog oblika izbor je nešto širi.


Kalupi mogu biti za jedno zrno, dva zrna, ili više – najčešće do šest komada zrna.


Alati za punjenje:

Konusi za zaštitu usta cijevi, šipke za nabijanje, gumeni čekić i slično. Razne šipke ili poluge često su i dio opreme u sklopu samog oružja.


Alati za čišćenje

Četkice, krpice, sprejevi, sitan alat, razni odvijači, gumeni čekić, itd.


U samoj praksi gađanja mora se znati da je najveća praktična razlika između modernog bezdimnog baruta, i crnog baruta, upravo korozivnost crnog baruta.


Drugim riječima, odmah nakon korištenja oružja na crni barut na streljani, čim prije treba ga temeljito očistiti. Temeljito znači rastaviti do najsitnijeg dijela, svaki metalni dio i vidu oprati u mlakoj vodi i tekućem detergentu za suđe, zatim osušiti fenom, ili na suhom zraku, podmazati, te ponovo sastaviti. Kod izgaranja crni barut stvara naslage soli, a svaka sol najbolje se razgrađuje u mlakoj vodi, a deterdžent pomaže pri razgradnji.


Zbog takvog postupka održavanja, potrebno je imati sitni alat koji omogućava kompletno rastavljanje i sastavljanje oružja.


Specijalni alat:

Nipple wrench: ovo je primjer specijalnog alata, kojim se vade perkusione bradavice sa bubnja revolvera, odnosno sa mehanizma perkusionog jednometnog pištolja (kubure). Pojedini modeli oružja na crni barut mogu zahtjevati svoje vlastite specijalne alate, međutim nipple wrench je najčešći. Može se nabaviti u trgovini oružja gdje je kupljeno, ili on-line na Dixie Gun Works stranici.


Ostala oprema:


Sve ono što strijelci nose sa sobom u opremi za streljanu: spektiv za osmatranje pogodaka, antifoni, zaštitne naočale, mete, naljepnice za metu, čepovi za uši.


ČIŠĆENJE TOKOM GAĐANJA

“Field stripping”, terensko rastavljanje, Colt Navy 1851 Brass frame


Crni barut stvara podosta čađi i gareži. Kod duže uporabe na streljani ovo može dovesti do poteškoća u radu mehanizma, ili kod punjenja.


Zato se javlja potreba povremenog čišćenja, prije svega cijevi. Provući povremeno četkicu.


Kod revolvera može doći do otežanog okretanja zbog dijelova košuljice kapisle – to odstraniti.


Skupljanje čađi u u pripalnoj lađici kod oružja na kremen. Odstraniti i očistiti krpicom.


Napomena, na natjecanju ovakvo terensko čišćenje nije dopušteno, međutim obično se natječe u seriji od 13 hitaca, i oružje bi moralo biti funkcionalno za ovakav skroman broj ispaljenja.

Kao zanimljivost oko čišćenja na strelištu, možemo spomenuti, poznati long range match u Creedmoor-u, kraj New Yorka na 800, 900 i 1000 yardi, 1874 godine.


Natjecao se američki team koristeći puške Sharps, koje se pune sa stražnje strane (breach loading), a irski team predvođen puškarom John Rigbyijem, koristio je rigbijeve long range match puške prednjeg, klasičnog sistema punjenja (muzzle loading). Susret nove i stare tehnologije. Američki team, pobjeđuje Irski, na način da su američki strijelci čistili cijevi nakon svakog hica (puške Sharps), dok Irci čistili nisu. Rezultat se računao zbrojem svih serija natjecanja (800, 900, 1000).


Za revanš natjecanje da se omogući Ircima da sačuvaju obraz NRA je gentlemanski organizirala novo natjecanje na vlastitom strelištu nakon 7 dana, gdje se gađalo s 25 hitaca bez čišćenja, samo na 1000 yardi, i tom prilikom su Irci pobijedili. (i sačuvali obraz).


John Rigby netom nakon matcha gentlemenski izaziva američkog šampiona generala Dakina, na 5 hitaca na 1000 yardi, stojeći, i ponovo pobjeđuje, i time definitivno učvršćuje pobjedu irskog teama.


Pravila su kasnije se ustanovila na taj način taj način da se čišćenje tokom natjecanja nije dozvoljavalo i tako je ušlo u tradiciju.


Poanta ove priče jest: Ako su se zaista tada irski team i oprema pokazala bolja, onda je zaista čišćenje cijevi od gareži crnog baruta na matchu pokazalo svoju važnost, na primjeru američke domišljatosti i dalo im prednost prvog dana natjecanja.


Imati ovo na umu tokom treniranja i povremeno pročistiti cijev! Ali, i tokom natjecanja, ako organizator dozvoli!

Long range puške s natjecanja Creedmoor: Remington, Rigby, Sharps


ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE


Ostaci izgaranja crnog baruta izuzetno su korozivni jer sadržavaju soli. Zbog toga je temeljito čišćenje, podmazivanje i održavanje izuzetno važno.


Preporuka je rastaviti do najsitinijh detalja.


Metalni dijelovi, uključujući cijev peru se u mlakoj vodi s deterdžentom sa suđe, ispirući četkicom.


Na isti način se peru Ii dijelovi mehanizma, opruge, vide.


Mesingane dijelove može se nakanadno ispolirati.


Drvene dijelove prebrisati krpom.


Nakon tog, osušiti, podmazati, sastaviti.


ZAKLJUČAK


U ovom članku prošli smo sve mjere sigurnog rukovanja oružjem na crni barut, opisali specifične rizike, i dotakli se popisa dodatne osnovne opreme.


U narednom, trećem članku o crnom barutu, preostaje nam samo opisati kako to sve izgleda u praksi, na streljani.

Disclaimer: tekst je informativne prirode, a za sigurno korištenje oružja strijelac je dužan koristiti oružje prema uputama proizvođača i pravilima streljane.


Crni Barut 1.dio

Crni Barut 3.dio

Crni Barut 4.dio


Pojedine slike izvor: Web


Mali od Kamare

1,239 views0 comments

Recent Posts

See All