Search
 • Mali od Kamare

Crni Barut 1.dio

Updated: Jan 5

 • UVOD KROZ POPULARNU KULTURU, ZAKONSKE DEFINICIJE, OBJAŠNJENJE OSNOVNIH POJMOVA, POJAVA OVOG ORUŽJA U HRVATSKOJ

 • PODJELA ORUŽJA NA CRNI BARUT I DISCIPLINE.

 • POPULARNI MODELI ORUŽJA NA CRNI BARUT

 • RENOMIRANI PROIZVOĐAČI

 • ZAKLJUČAK


UVOD KROZ POPULARNU KULTURU, ZAKONSKE DEFINICIJE, OBJAŠNJENJE OSNOVNIH POJMOVA, POJAVA OVOG ORUŽJA U HRVATSKOJ


U filmu Jeremiah Johnson (Jeremiah Johnson, 1972), kojeg glumi Robert Redford, on u poznatoj sceni dolazi do u ledu smrznutog trapera Hatchet Jacka, koji u smrzutoj ruci drži pušku Hawken cal .50, i svoju oporuku u kojoj kaže da je to “dobra puška koja je ubila medvjeda koji je ubio njega, i da je on oporučno ostavlja onome ko ga pronađe”.


U filmu Bljedoliki jahač (Pale Rider, 1985), Preacher (Clint Eastwood), u završnoj sceni filma prepunjava svoj perkusioni revolver Remington 1858 new army cal 44, izmjenjujući cilindre tokom konačnog obračuna sa lokalnim silnikom Stockburnom (John Russel).


U filmu Patriot (The Patriot, 2000), Benjamin Martin (Mel Gibson) u nezaboravnoj sceni podsjeća sinove, kako treba gađati precizno (puškom Kentucky, na kremen), a oni odgovaraju “aim small – miss small” (ciljaj u sitno – i promaši sitno), a što danas postaje učestala uzrečica kad neko želi naglasiti preciznost ili vlastitu vještinu gađanja.


Sva tri poznata filma, svaki s radnjom u svojem vremenu, ali i sa realističkim rekvizitima na setu, pridonijela su popularizaciji oružja na crni barut u popularnoj kulturi, prvo u Americi, zatim u Svijetu, a konačno i kod nas.


Oružje na crni barut kod nas konačno je “legalizirano” i osvanulo tek nedavno sa ondašnjim zakonom o oružju iz 2007 godine, gdje je svrstano u C kategoriju oružja, dakle pred više od desetljeća, te u takvoj zakonskoj definiciji ostaje do danas.

Remington 1858


Što je oružje na crni barut, i koja mu je zakonska definicija?


Naš važeći zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana NN 94/18, kaže slijedeće:


II. RAZVRSTAVANJE ORUŽJA U KATEGORIJE


Članak 7.


(3) Oružje kategorije C – vatreno oružje i oružje koje je potrebno prijaviti:

4. reprodukcije vatrenog oružja kod kojeg se ne upotrebljava jedinstveni naboj


Odnosno:


IV. ORUŽJE KATEGORIJE C S OBVEZOM PRIJAVLJIVANJA


Članak 27.


(1) Građani stariji od 21 godine, policijski službenici ministarstva nadležnog za unutarnje

poslove, pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske, pravosudne policije, drugih državnih

tijela i zaštitari koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje, članovi

sportske streljačke organizacije ili sportske streličarske organizacije koji se aktivno natječu u

streljaštvu i streličarstvu i osobe s položenim lovačkim ispitom s navršenih 18 godina, smiju

bez odobrenja nadležnog tijela nabavljati oružje kategorije C.


(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje nabave oružje kategorije C dužne su ga prijaviti

nadležnom tijelu u roku od osam dana od dana nabave.


(3) Za prijavljeno oružje nadležno tijelo izdat će potvrdu.


Zakoni o oružju su se u međuvremenu od 2007 mijenjali, ali definicija oružja na crni barut, je ostala do danas, kao oružje na nejedinstveni naboj.

Charles Moore percussion (Davide Pedersoli)


Što to znači?


Naime, za napuniti ovo oružje ne koristi se jedinstveni naboj (metak), već se svaka komponenta puni zasebno: barut, olovna kugla, perkusiona kapisla (ili fitilj, ili kremen), i podmaz, bez da su objedinjeni u jednu cijelinu metalnom čahurom. Odatle i ova zakonska definicija, za “metak bez čahure”, dakle, oružje na nejedinstveni naboj!


Oružje kategorije C, a što je to?


Kategorija oružja C u koju je oružje na crni barut svrstano, znači nabavku u slobodnoj prodaji, u ovlaštenoj trgovini, bez nabavne dozvole – ali uz obavezu registracije.


La Page Percussion Pistol (Davide pedersoli)


Zakonodavac smatra ovakvo oružje, oružjem niske ofenzivne moći, svrstava ga u rang sa zračnim oružjem, stavlja ga u kategoriju oružja C, te zakonskim odredbama olakšava nabavku u slobodnoj prodaji, bez nabavne dozvole, samo uz obavezu registracije nadležnom tijelu unutar 8 dana od dana kupnje, a za što nadležno tijelo izdaje potvrdu.


Vrlo slično kao i kupovina osobnog vozila, zapravo! Skoro, pa za svakog!


Za nabavku ovog oružja, dakle, ne morate biti lovac, niti aktivni strijelac. Dovoljna je dobra volja, sportski duh, i čista savjest - nekažnjivanost pred zakonom!


Nakon zakonske regulacije, koja uz manje izmjene do danas datira od 2007 godine, stvorila se prisutnost ovog oružja na lokalnom tržištu, a zatim su se i pokrenule sportske streljačke aktivnosti.


Uskoro nakon donošenja zakona 2007, sa svim izmjenama zakona do danas, počinju se organizirati klubovi i natjecanja oružjem na crni barut.

A nekoliko ovlaštenih tvrtki nudi u maloprodaji oružje na crni barut.


Jedan od najpoznatijih entuzijasta koji su kod nas uveli sportove oružja na crni barut bio je pokojni Branko Nikolić – Brada, mentor mnogim današnjim crnobarutašima i sportskim strijelcima, a njemu u čast – kao doajenu crnog baruta u Hrvatskoj, lokalni riječki crnobarutni turnir, međunarodnog karaktera nosi ime “Memorijalni turnir Branko Nikolić”, već 11. Godina (2019), a nadamo se i 12. turniru ove godine.


Pa recimo u nastavku, dakle, nešto više o ovoj specifičnoj i javnosti malo poznatoj grupi oružja i streljačkih disciplina.

Colt Navy 1851 cal 36 (Uberti)PODJELA ORUŽJA NA CRNI BARUT I DISICIPLINE.


Prema porijeklu oružje na crni barut dijeli se na:


 • Reprodukcije (ili “replike”) – R.

 • Originali – O.


Reprodukcije oružja na crni barut, podliježu svim modernim propisima proizvodnje, testiranja i označavanja žigom. Prva identifikacija da li je oružje reprodukcija ili original biti će u žigovima na oružju.


Na reprodukciji će biti otisnuto barem: “Black powder only” – dakle, oznaka čime se ovo oružje puni. Na originalima ove oznake nema, jer se podrazumijvalo punjenje crnim barutom, u vremenu kad bezdimnog baruta još nije bilo. Na modernoj reprodukciji biti će još barem serijski broj, žig tormentacije, oznaka proizvođača.

Reprodukcija


Za originalno oružje navedeni članak zakona, ne predviđa njegovu registraciju i uporabu na streljani. I ovo je problem. (zakon predviđa samo registraciju reprodukcije ove kategorije oružja).


Na originalu, može,ali ni ne mora biti bilo čega od navedenih oznaka i žigova, a istovremeno mora imati pouzdan i nedvojben dokaz o izvornosti i porijeklu.


Konačno, original oružja mogao bi diktirati i izrazito visoku cijenu zbog povijesne vrijednosti, za razliku od modernih reprodukcija koje se mogu nabaviti po povoljnim cijenama.

Sve u svemu, kupovina starog originalnog oružja na nejedinstven naboj nije zahvalna avantura uslijed zakonske regulative, a praktično – može biti zanimljivo samo kolekcionarima starog oružja, vlasnicima kolekcionarske dozvole.


Uporaba kolekcionarskog oružja na streljani nije dozvoljena prema postojećim zakonskim propisima. Treba reći, danas su u maloprodaji reprodukcije, koje su gotovo identične izvornim modelima.

Colt Walker


Prema dužini cijevi oružje na crni barut dijeli se na:


 • Dugo oružje na crni barut (puške užljebljene cijevi, ili glatke cijevi – rifles, or muskets)

 • Kratko oružje na crni barut (jednometni pištolji – kubure, ili revolveri – pistols, revolvers)


Prema načinu paljenja oružje na crni barut dijeli se na:


 • Paljenje na fitilj (matchlock)

 • Paljenje na kremen (flintlock)

 • Paljenje na perkusionu kapislu (percussion caps)


Navy Moll flintlock pistol (Davide Pedersoli)


Prema vrsti cijevi oružje na crni barut dijeli se na:


 • Užljebljena cijev (rifled barrel)

 • Glatka cijev (smooth bore)


Dugo oružje na crni barut, prema izvorniku se dijeli na:


 • Civilno / Vojno

 • Sportsko / slobodnog izbora


Iz prethodno navedenog, a obzirom na veliki broj modela, koji imaju izvore iz različitih povijesnih razdoblja, ili su različitih balističkih karakteristika koje se zapravo protežu skoro kroz 400 godina razvoja vatrenog oružja, međunarodna organizacija MLAIC, propisuje i popriličan broj disciplina, koje su uglavnom i prihvaćene u praksi kod nas.


(MLAIC – Muzzle Loaders Associations International Confederation; www.mlaic.org )


Kentucky Pistol Kit .50 Cal Percussion


DISCIPLINE:


Discipline 100m


- Whitworth O/R: Perkusiona puška slobodnog izbora

- Minie O/R: Vojna perkusiona puška kalibra većeg od 13,5 mm

- Maximilian O/R: Puška na kremen slobodnog izbora bilo kojeg kalibra


Discipline 50m


- Vetterli O/R: Puška/Musketa slobodnog izbora

- Lamarmora O/R: Vojna perkusiona puška kalibra većeg od 13,5 mm

- Pennsylvania O/R: Puška na kremen slobodnog izbora bilo kojeg kalibra

- Donald Malson: Perkusioni revolver


Discipline 25m


- Kuchenreuter O/R: Perkusioni pištolj slobodnog izbora

- Cominazzo O/R: Pištolj na kremen slobodnog izbora

- Mariette O/R: Perkusioni revolver

Pistol Kuchenreuter percussion (Davide Pedersoli)


Treba napomenuti da su ovo discipline koje su se afirmirale na domaćem terenu, dok međunarodna organizacija MLAIC, predviđa i druge discipline.


Za one koji žele znati malo više, pravilnik MLAIC (str 32) u izvorniku možete naći na naslovnici ovih web stranica. (www.vp91ri.hr)


Prema brojnosti natjecatelja, najpopularnije discipline kod nas su s oružjem na perkusionu kapislu:


- Revolveri (disciplina Mariette, 25m i Donald Malson, 50m),

- a zatim i pištolji-kubure na perkusionu kapislu (disciplina Kuchenreuter, 25 m).

Colt Army 1860 cal 44 (Uberti)


POPULARNI MODELI ORUŽJA NA CRNI BARUT


Najpopularnije sportsko oružje na crni barut za neke od ovih disciplina, koje se afirmiralo kod nas:


 • Perkusioni revolveri: Remington 1858 New army cal 44, Colt 1851 navy cal 36, Colt army 1860 cal 44, Colt Walker, Colt Dragoon, itd

 • Perkusione ili kubure na kremen: Charles Moore, Kentucky, La Page, itd.

 • Puške užljebljene cijevi: Hawken, Pennsylvania, Sharps sporting 1863, itd.

 • Muskete, puške glatke cijevi: Brown Bess


Brown Bess Flintlock Muscet (Davide Pedersoli)


RENOMIRANI PROIZVOĐAČI.


Proizvođači reprodukcija oružja na crni barut.


Navedene modele, ali i druge proizvode evropski proizvođači - Pietta, Uberti, Davide Pedersoli, Hege, Ardesa, Chiappa ali ima i drugih:

Japanska puška na fitilj (matchlock)


ZAKLJUČAK:


U ovom tekstu obradili smo oružje na crni barut kroz popularnu kulturu, kratku povijest zakonodavstva kod nas koje regulira crni barut kao oružje na nejedinstven naboj, stavlja ga u C kategoriju, te smo naveli osnovne vrste i discipline crnog baruta u streljačkim sportovima, i konačno spomenuli najpopularnije modele i proizvođače.


Pogodnost oružja na crni barut, svakako je olakšana procedura nabavke bez nabavne dozvole, sa obvezom registracije.


Međutim, ono što se zapravo provlači između redova, zapravo je davanje mogućnosti sportskom strijelcu da se sam pozabavi dozama punjenja, i nađe najbolje i najpreciznije punjenje za svoje oružje te mu omogući konkurentnost na natjecanju.


Ovaj oblik streljaštva odličan je uvod u jednu drugu vještinu, odnosno vještinu reloadinga.


U slijedećem članku ćemo obraditi pravila sigurnosti, i specifičnosti punjenja pojedinog oružja, te opremu za gađanje iz oružja na crni barut te ustanoviti da li je to oružje upravo za vas!


Crni Barut 2.dio

Crni Barut 3.dio

Crni Barut 4.dio


Pojedine slike izvor: Web


Mali od Kamare

1,459 views0 comments

Recent Posts

See All