ČLANSTVO U KLUBU

U UVJETIMA PRIVREMENO ZATVORENE STRELJANE U RIJECI I COVID 19 PANDEMIJE TRENUTNO NE PRIMAMO NOVE ČLANOVE.

Streljački klub “Vojna Policija 91 – Rijeka”, otvoren je za članstvo građanima republike Hrvatske, koji su voljni baviti se sportskim streljaštvom, u nekoj od brojnih disciplina, i koji ispunjavaju zakonski propisane uvjete za posjedovanje oružja, od kojih je najvažnije nekažnjivanost pred zakonom, te zdravstvena sposobnost.

Discipline kojima se članovi mogu baviti u modernom streljaštvu unutar našeg kluba, :

  • Malokalibarska puška, 22lr

  • VK puška, 7.9 mm

  • PAP puška 7,62 mm

  • VK pištolj

  • VK Revolver

  • Discipline natjecanja oružjem na crni barut: Revolver, pištolj, puška

  • Dalekometno streljaštvo, VK puška s optikom – do 600 m, ili više

  • Dalekometno streljaštvo, MK 22LR puška s optikom – na 50 ili 100 m

Za više informacija o specifičnostima pojedinih oblika streljaštva redovno pokrivamo tekstovima na blogu. Ukoliko volite oružje, i nalazite interesa u nekim od ovih disciplina, razmislite o članstvu.

Postupak učlanjenja

  - Preuzeti upisnicu s ovih web stranica: UPISNICA

  - Ispuniti upisnicu, te poslati na ovaj email: vp91ri@gmail.com

  - Po primitku upisinice kontaktirat ćemo zainteresiranu osobu, te dogovoriti intervju. Kod samog intervjua, najvažnije je znati prema kojim disciplinama streljaštva imate interes da bi se bavili, kako bi ustanovili da li vam klub može omogućiti aktivnosti prema kojima ste zainteresitrani. 

  - Ako molba za učlanjenje nakon intervjua, bude pozitivno rješena, nakon tog novi član treba ishodovati potvrdu o nekažnjavanju te je dostaviti odgovornoj osobi kluba.

  - nakon POTVRĐENOG učlanjenja u klub, i dostavljene potvrde o nekažnjavanju, obaveza novog člana je uplata 250 kn članarine + 30 kn za evidenciju u savezu na tekući račun kluba, a nakon tog novi član dobija člansku iskaznicu, i prima se na probni rok od godine dana.

Članstvo u klubu – prva godina

 

  - tokom probnog roka od godine dana, novi član prolazi obuku i pravila rukovanja sportskim oružjem, te pravilima streljane.

  - unutar godine dana probnog roka članstva, od novog člana očekuje se da bude proaktivan u aktivnostima kluba, a to je sudjelovanje u organizaciji jednog do dva natjecanja koje klub radi tokom godine, te se očekuje da učestvuje barem na nekom od lokalnih turnira u organiziaciji nekog od lokalnih streljačkih klubova tokom godine.

 

  - nakon godine dana članstva, i sudjelovanja na jednom ili više natjecanja ili lokalnih turnira, time se stječe status aktivnog natjecatelja. I stječu se uvjeti za podnošenje molbe za nabavnu dozvolu za sportsko oružje, nadležnom tijelu.

Članstvo u klubu - redovno članstvo

 

  - Nakon probnih godinu dana, i primanja u stalno članstvo, od člana kluba obaveza je podmiriti članarinu najkasnije do 31.03, tekuće godine u iznosu 250 kn + 30 kn za evidenciju u HSS.

  - Ukoliko član kluba ne ispunjava financijske obaveze, u propisanom roku, briše se iz članstva kluba, te gubi status aktivnog natjecatelja i gubi uvjete za posjedovanje sportskog oružja, o čemu će klub obavijestiti nadležno tijelo.

  - Od redovnog člana očekuje se da bude proaktivan u aktivnostima kluba, a to je sudjelovanje u organizaciji jednog do dva natjecanja koje klub radi tokom godine, te se očekuje da participira na nekom od lokalnih turnira u organiziaciji nekog od lokalnih streljačkih klubova tokom godine. Barem to.

  - Član kluba moze koristiti za trening ili natjecanje klupsko sportsko oružje, uz nadzor i bez naknade, međutim, streljivo se nadoknadjuje prema maloprodajnom cjeniku, dakle po nabavnoj cijeni.

Streljane, treninzi, natjecanja:

 

  - Obzirom da je gradska streljana "Vladimir Gortan" privremeno zatvorena, treninge se može obavljati na streljani "Sopač", kraj Delnica,odnosno na streljani “Ritoša target” prema rezerviranim terminima, i prema cjeniku streljane. Ovo je cjenik koji je postavljen na streljani, te klub ne ostvaruje nikakve prihode od korištenja strelišta.

Obavijesti:

 

- Obavijesti o radu kluba, treninzi, pozivi na natjecanja i slične informacije - stavljaju se na web stranice, šalju se preko email komunikacije, te preko viber grupe.

KLUPSKE OBAVEZE ČLANOVA

(Često postavljena pitanja i objašnjenja, o tome što znače klupske obaveze.)

 

Redovno plaćanje članarine, do 31.03 tekuće godine

Ovo je obaveza svakog člana, jer i klub mora podmirivati svoje obaveze prema Hrvatskom streljačkom savezu, i trećim osobama. Također, redovno podmiravanje vlastitih obaveza znak je odgovornosti svakog pojedinca.

Sudjelovanje u organizaciji natjecanja, u klubu.

Jednom do dva puta godišnje organiziramo natjecanje. Za ovaj događaj potrebno je pripremiti mete, naručiti medalje, organizirati napitke, kao i topli obrok, tokom natjecanja treba izmjenjivati mete, pomagati sucu na liniji, ili u rovu, ili pomagati kod ocjenjivanja meta, i tako dalje. Ovo su sve sitne stvari, koje je potrebno obaviti.

Pojedinačne obaveze se podijele kod organizacijskog sastanka pojedinim članovima, i tako se obavljaju. Obzirom da se ovo radi svega jednom do dva puta godišnje, ne bi trebalo predstavljati problem slobodnom vremenu pojedinaca.

Ostale aktivnosti:

 

Povremeno, treba izvuci klupsko oružje iz sefova, provjeriti ga i očistiti. Jednom godišnje, nije pretjerano zahtjevna obaveza..

Treninzi, i gađanje, pa zato smo tu:

Konačno, lijepo je sudjelovati na povremenom treningu, ili natjecanju.

Često postavljeno pitanje - Rekreativno, ili natjecateljsko streljaštvo?

Kod učlanjivanja, često nam se javlja pitanje novog člana, da bi želio samo “pucati rekreativno”, a ne natjecateljski pa stječemo dojam da mnogi zainteresriani pojedinci bez iskustva imaju svojevrsan strah ili nesigurnost pred izazovom sportskog natjecanja.

Između ova dva pojma u sportskom streljaštvu teško je definirati razliku. Međutim, razlika u rekreativnom ili natjecateljskom streljaštvu zapravo je u odnosu pojedinca prema ovim aktivnostima, i motivima.

Rekreativno streljaštvo mogli bi smo opisati kao povremeno sudjelovanje na nekom od lokalnih turnira, uz povremene neobavezne treninge, a sama svrha ovakvih natjecanja nije u sustavu kvalifikacija krovnog saveza ka državnom prvenstvu, međutim svrha ovakvih turnirai treninga je druženje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Odnosno, pucanje bez aspiracija ka nekim medaljama, ili karijeri u streljaštvu!

Dakle, od članova kluba “rekreativaca” lijepo bi bilo da sudjeluju na takvim turnirima jednom do dva puta godišnje(jer time i ostvaruju status aktivnog natjecatelja) , koji su obično organizirani vikendom, a povremeni trening zaokružuje aktivnost rekreatvinog gađanja.

Natjecateljsko streljaštvo, je ozbiljniji pristup streljaštvu, kroz sustav kvalifikacija u programu Hrvatskog streljačkog saveza, sve do državnog ili medjunarodnog natjecanja. Ovo pretpostavlja i ozbiljan i sustavan pristup redovnom treniranju. Ovo počinje sa sustavnim i ozbiljnim treningom, zatim ostvarenje norme, nastupom na županijskim kvalifikacionim natjecanjima, državnim natjecanjima, međunarodnim natjecanjima, itd.

Iako imamo članova koji se natječu do nivoa državnog natjecanja, većinom smo u klubu ljubitelji ovog sporta, kojim se ovim bavimo iz “gušta”, te smo rekreativni strijelci.

Dakle rekreativni strijelci, proaktivni, u klubu su uvijek dobro došli. A također i natjecatelji!

Ako sebe vidite u ovakvom opisu aktivnosti, slobodno nas kontaktirajte, učlanite se!

Kontakt: vp91ri@gmail.com